Billboardy

Klient : Eurovia Polska S.A.

Wykonanie kilkunastu konstrukcji billboardów i kilkudziesięciu tablic oraz ich montaż na terenie budowy autostrady A2. Część reklam charakteryzuje mobilność. Tablice są przenoszone i montowane w kolejnych miejscach co związane jest z postępem prac budowlanych.