Tablice

Klient : Warbud S.A.

Projekt i wykonanie tablic wielkoformatowych na terenie budowy trasy Siekierkowskiej.