Kalendarz planszowy 2011

Klient : Warbud S.A.

Zwycięskie projekty obu części prestiżowego konkursu na projekt kalendarzy dla firmy Warbud. Część pierwsza konkursu dotyczyła kalendarzy trójdzielnych. Inspiracją do jego projektu było artystyczne graffiti przedstawiające prace budowlane, namalowane na ogrodzeniu placu budowy zespołu apartamentowo – biurowego przy ulicy Topiel w Warszawie. Część druga konkursu dotyczyła 7 stronicowych kalendarzy ściennych. W projekcie umieściliśmy zdjęcia ambitnych przedsięwzięć budowlanych realizowanych przez Warbud, dodatkowo podkreślając je „kreską architektoniczną”. W ramach zlecenia zrealizowaliśmy także druk kalendarzy oraz zajęliśmy się ich kolportażem.