Książeczki BHP

Klient : Warbud S.A.

Od dłuższego czasu na zlecenie Warbudu wydajemy publikacje w postaci książeczek BHP, które rozprowadzane są wśród pracowników każdorazowo przed rozpoczęciem prac budowlanych. Książeczki mają za zadanie zapoznanie z aspektami technicznymi danej inwestycji. Przede wszystkim traktują jednak o zachowywaniu zasad bezpieczeństwa na budowie, sposobie postępowania w przypadku wypadku, stosowaniu środków ochrony zbiorowej oraz sposobie użytkowania narzędzi i urządzeń.