Materiały informacyjne

Klient : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji

Zrealizowaliśmy kompleksową obsługę graficzno – poligraficzną dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. Promowane projekty „Prawo” oraz „Informatyka” były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kapitał ludzki”. W ramach zamówienia zrealizowaliśmy materiały informacyjne w postaci informatorów, notatników, teczek, toreb, przyborów piśmienniczych oraz roll up’ów wystawienniczych.