Oznakowanie dla Hotelu Irys

Klient: HOTEL IRYS

Pylony, ozdobne wypukłe litery, logotyp. Kompleksowe oznakowanie budynku hotelowego.