Oznakowanie kopalni

Klient : Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych

Projekt i oznakowanie kopalni Jaźwica. Zakres prac obejmował wykonanie podświetlanych liter przestrzennych na budynku kopalni. Rozmiar logotypu KKSM w przybliżeniu wynosi 9 x 2 mb.