Projekt sali konferencyjnej

Klient : KH Kipper

Zakres : Koncepcja / wizualizacja sali konferencyjnej
Technologia : 3D